JCB ★ November 2018

しちめんちょう ❤︎ Shichimencho = Turkey = Tacchino

Calbee Jagabee Osatsubee Sweet Potato Chips
Calbee Jagabee Osatsubee Sweet Potato Chips
Bonchi Ponsuke Arare Crackers
Bonchi Ponsuke Arare Crackers
Bourbon Bit Chocolate Crunch
Bourbon Bit Chocolate Crunch
Pine Sherbert Pero Fun Dip Lollipop
Pine Sherbert Pero Fun Dip Lollipop
Coris Plum Chewy Candy
Coris Plum Chewy Candy
Gudetama White Chocolate Bar
Gudetama White Chocolate Bar
Osatsu Doki Sweet Potato Chips - Apple Pie Flavor
Osatsu Doki Sweet Potato Chips - Apple Pie Flavor
Kit Kat Cranberry Almond Minibar
Kit Kat Cranberry Almond Minibar
Meiji Gochi Sour Plum Gummies
Meiji Gochi Sour Plum Gummies
Kanro Purè Gummy Mixed Berry Flavor
Kanro Purè Gummy Mixed Berry Flavor

❤︎ SHARE ❤︎